Vazife ile ilgili özlü güzel sözler

Görevini tam yerine getirmemiş olanın; vicdan yarasına ne mazeretin çaresi, ne ilacın şifası çare getirmez. 3506

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez. 3517

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Görevimizi yaparken kimseye; ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. 3503

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Vazife ve erdem uğrunda yapılan fedakârlıklar yapılmaya değer; karşılıklı gönülde bıraktıkları anılarla ödenir. 3516

Jean-Jacques Rousseau özlügüzelsözler.com

En önemli vazifelerimizden biri de; kulak larımızı, sözlerimize duymaya alıştırmaktır. 3498

S.J.Harris özlügüzelsözler.com

Bütün saadetler tembeldirler; onları harekete ve dinamik hale getirmek, insanların vazifesidir. 3496

Rifat Necdet Evrimer özlügüzelsözler.com

Sakın "hakkım var" deme. Hak yok, vazife vardır. 3509

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

Eğer herkes, bir fert olarak kendi vazifesini başarır, kendi meslek ve sanatında gayret gösterirse, o zaman umumun refahı temin edilmiş olacaktır. 3497

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Yüklendiğimiz vazife ne kadar zahmetli olursa, ruhumuzu o nispette eğitir ve yüceltir. 3523

André Gide özlügüzelsözler.com

Hak hırkasının astarı, vazifedir. 3507

K.Mikszath özlügüzelsözler.com

Yalnız vazifeye hazır olmak kâfi değildir, onu anlamak bilmek de gerekir. 3520

Guizot özlügüzelsözler.com

Görev ile hak, müşterek anneleri hürri yet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. 3501

Victor Cousin özlügüzelsözler.com

Uyudum ve rüyamda hayatın, mutluluk olduğunu gördüm. Uyandım ve gördüm ki, hayat görevdir. Çalıştım ve anladım ki, görev mutluluktur. 3511

H.Selye özlügüzelsözler.com

Bize vazifenin öğretilmesinden ziyade, sevdirilmesi gerektir. 3495

A.Vinet özlügüzelsözler.com

Yerine getirilmiş bir vazife anlayışı, her şeye karşı bize hayatın güzel olduğunu tattıran bir çeşit mutluluk verir. 3521

E.Benés özlügüzelsözler.com

Vazifenin ifasından doğan kıvanç ve sevinç, asla toklukla mukayese edilemez. 3519

Selden özlügüzelsözler.com

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir. 1302

Johann Wolfgang von Goethe 007

Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür. 3512

A.Schweitzer özlügüzelsözler.com

Vazife ile hak, anneleri hürriyet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. 3513

V.Cousin özlügüzelsözler.com

Görevini bulan insan mutludur, başka nimet istemesin. 3505

Thomas Carlyle özlügüzelsözler.com

Vazife ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Vazife ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Vazife ile ilgili 30 özlü güzel söz kayıtlı