Yanılmak ile ilgili özlü güzel sözler

Yanıldığını kabul etmek, yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir. 750

Cemil Meriç özlügüzelsözler.com

Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. 739

John Billings özlügüzelsözler.com

Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı düşünürüm. 747

Oscar Wilde özlügüzelsözler.com

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. 850

B.Russel Dersimiz.Com

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayâsı azalır. 742

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Hiç yanılmayan insanlar vardır; çünkü onlar makul bir şeye teşebbüs etmezler. 744

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. 748

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Bir kişinin yanılması, bütün halkın yanıl masına yol açar. Bütün halkın yanılması da, sonra da teklerin yanılmasına. 741

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını, hiçbir zaman kabul etmezler. 15178

Honoré de Balzac özlügüzelsözler.com

Herkes hata yapar, mühim olan onu tekrar etmemektir. 14428

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler. 19316

Thomas Jefferson özlügüzelsözler.com

Yanılmalara saygı duyunuz, onlar olmasaydı gerçekleri nasıl ortaya çıkarabilirdiniz? 751

C.Sena Ongun özlügüzelsözler.com

Hiç yanılmak istemediğimiz halde, nasıl oluyor da irademiz yüzünden yanılıyoruz. 743

René Descartes özlügüzelsözler.com

Kadınların en yanıldıkları nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. 746

De Maistre özlügüzelsözler.com

Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır. 745

Paul Valéry özlügüzelsözler.com

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. 1271

La Rochefoucauld Dersimiz.Com

Bir dostta yanılmak, dostlarını yanıltmaktan iyidir. 740

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir. 749

A.Pope özlügüzelsözler.com

Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır. 1733

Paul Valer Editör

İnsan yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile. 21706

Atasözü özlügüzelsözler.com

Yanılmak ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Yanılmak ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı