Yenilik ile ilgili özlü güzel sözler

Hiçbir şey bütün bütün yeni değildir. Özgünlük bir etkiden doğar. 3101

Pierre Gxotte özlügüzelsözler.com

"Yaratıcılık" yeni şeyler düşünmek, "Yenilik" yeni şeyler yapmaktır. 3105

Levitt özlügüzelsözler.com

Kendini yenileme, devamlı var olmanın ilk şartıdır. 3102

Anonim özlügüzelsözler.com

Her şeyin hayırlısı yenidir; fakat dostun hayırlısı, eski olanıdır. 3100

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Her an değiştirmeliyiz. Yenilenmeli, gençleştirmeliyiz kendimizi; yoksa katılaşırız. 3099

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Kendini yenileyemeyen, mazide kalmaya mahkûmdur. 3103

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Yenilik zerre kadar önemli değil, önemli olan tek şey var; Bir şeyin özüne işlemek ve onun daha iyisini yaratmak. 3112

H.T.Lautrec özlügüzelsözler.com

Yenilik vardır ki sağlam, eskiler vardır ki çürük değildir. 3111

M.Selahattin Şimşek özlügüzelsözler.com

Yaşama gücünü yitirmeyen her eskiyi severiz ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek unsur; yeniliktir. 3106

T.Fontane özlügüzelsözler.com

Yalnız unutulmuş şeyler; yenidir. 3104

Mme Rose Bertin özlügüzelsözler.com

Yeniliğinden daha yeni, yeniliğinden hiçbir şey yitirmeyenlerdir. 3109

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Yaşayacak yenilikler, ancak eskiyi bilenlerden çıkar. 3107

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Yeni olan şeyler de eskiyecektir, dünyaya gelen mutlaka gidecektir. 3108

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Yenilik, reform yapmak değildir. 3110

Edmund Burke özlügüzelsözler.com

Beğenilen şeyler ya yeni, ya da gerçekten yüksektir. 12122

Hollanda Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Açık görüşlü bir insan, eskinin düşmanı değildir; yeniliğin taraftarıdır. 3098

Lyle E.Schaller özlügüzelsözler.com

Yenilik ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Yenilik ile ilgili 16 özlü güzel söz kayıtlı