Yılan ile ilgili özlü güzel sözler

Yılan boruya sokarak düzeltilmez. 3176

Japon Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Yılandan korkma, yalandan kork. 3179

Ferit Kam özlügüzelsözler.com

Yılan kertenkeleye bakmış; Ah demiş, benim senin gibi ayaklarım olsa hiç yerlerde sürünür müydüm? 3178

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Yılan gibi zehirlemekten lezzet alana, merhamet edilmez. Ona merhamet, dünyanın idaresini kobralara bırakmak demektir. 3177

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Yuvasını yakmadıkça, yılanın kökü kesilmez. 3180

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Şahin, kocasa da vermez avını. 3175

Dadaloğlu özlügüzelsözler.com

En güzel çiçeklerin arasında, yılan bulunur. 3174

Namık Kemal özlügüzelsözler.com

Yılan kendi eğriliğine bakmaz da ''devenin boynu eğri'' der. 22990

Atasözü özlügüzelsözler.com

Talihsiz hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar. 20558

Atasözü özlügüzelsözler.com

Yılan ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Yılan ile ilgili 9 özlü güzel söz kayıtlı