Zeki Olmak ile ilgili özlü güzel sözler

Zekasız güzellik, yemsiz bir olta iğnesi gibidir. 3944

Moliére özlügüzelsözler.com

İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. 239

Machiavelli özlügüzelsözler.com

Zekâmızın ölçüsü, neyi nasıl yapmayı bilmek değildir. Neyi nasıl yapmayı bilmediğimizde nasıl davrandığımızdır. 253

John Holt özlügüzelsözler.com

Dünyada ki nüfus sürekli artar ama toplam zekâ sabit kalır. 234

Murphy Yasası özlügüzelsözler.com

Bir insanın zekâsı; vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. 230

De Levis özlügüzelsözler.com

Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor. 247

Ahmed Haşim özlügüzelsözler.com

Zekâ tarla gibidir, ekip bakmak ister. 249

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. 240

Jean-Jacques Rousseau özlügüzelsözler.com

Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz. 246

F.Grossen özlügüzelsözler.com

Zekâ, kafanın içinde ki altın madenidir. 245

Pitigrilli özlügüzelsözler.com

Zeki olmak, kendi duyma ve düşünme şeklini tanıdıktan sonra, bütün ötekilere kendininkileri uydurabilmek demektir. 264

Leatand özlügüzelsözler.com

Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız. 257

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. 261

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Zekâ ancak deney; kendisine zorunluluk yüklendiği zaman, yaratıcı yetisini kullanır. 242

Henry Poincare özlügüzelsözler.com

Zeki ve olgun bir adama, neyle uğraşma sı gerektiğini, hiç kimse söyleyemez. 266

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Zeki kız, konuştuğu erkekten daha az şey bilendir. 263

H.Doughty özlügüzelsözler.com

Zekânın karşısında insan ezilir, iyi davra nış ve şefkat karşısında ise diz çöker. 255

Dale Carnegie özlügüzelsözler.com

Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır. 260

Lao Tzu özlügüzelsözler.com

Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat alan ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır. 252

Chesterfield özlügüzelsözler.com

Zekâ öğrenmek, kalp hissetmek ister. 248

Fonvizin özlügüzelsözler.com

Zeki Olmak ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Zeki Olmak ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Zeki Olmak ile ilgili 42 özlü güzel söz kayıtlı