Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Arşivden Bazı Özlü Güzel Sözler

İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. 239
özlügüzelsözler.com [ Machiavelli ]2013-09-10 23:49:09

Çocukları seven, hayatı da sever. 10620
özlügüzelsözler.com [ Dostoyevski ]2014-01-20 15:11:17

Bir rakibinizin sizi taklit etmesinden endişelenmeyin. Sizin yolunuzdan ilerliyorsa, sizi yenemez. 5339
özlügüzelsözler.com [ A.Claudianius ]2013-10-31 17:22:27

Dünyayı kaldırmak isteyen, evvela kendini kaldırsın. 17271
özlügüzelsözler.com [ Sokrates ]2014-01-25 12:59:14

İçinde biraz hayal bulunmayan hakikat, can sıkıcıdır. 12693
özlügüzelsözler.com [ O.Şaik Gökyay ]2014-01-22 14:43:23

Rahatını bilen birine sormuşlar; kaynatayı mı tercih edersin, kaynanayı mı? "Dünyada yetim kız kalmadı mı?" demiş. 15150
özlügüzelsözler.com [ R.Halid Karay ]2014-01-24 02:13:51

Hayatın gerçek hedefi, iyiyi üretecek güçlü şahsiyeti inşa edebilmektir. 6562
özlügüzelsözler.com [ Geoffroy ]2013-11-21 18:22:08

Doğal olan bütün davranışlar iyi, öğrenilenler ise yapmacıktır. 4585
özlügüzelsözler.com [ Sacha Guitry ]2013-10-11 02:43:48

Namusun dokusu, kalın olmalıdır. 12482
özlügüzelsözler.com [ F.Gonçalvo ]2014-01-22 11:45:09

Din, Tanrı'yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. 5221
özlügüzelsözler.com [ William Penn ]2013-10-20 00:33:52

Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki, yanlış gibi gelmesin. 5669
özlügüzelsözler.com [ Montaigné ]2013-11-07 23:55:45

Eski başkadır, eskimiş başkadır. Nice eskiler var ki hiç eskimez. 12123
özlügüzelsözler.com [ Namık Kemal ]2014-01-22 00:16:10

İzzetle mücadele ederek maruz kalınan bir kılıç darbesi, zilletle yaşamak için maruz kalınan bir kamçı darbesinden daha hayırlıdır. 11760
özlügüzelsözler.com [ A.Şinasi Hisar ]2014-01-21 21:44:21

Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. 12027
özlügüzelsözler.com [ Victor Hugo ]2014-01-21 23:17:27

Ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı) 23555
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ]2017-12-16 07:10:30

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Tavsiye Siteler

Ana Sayfaya Dön