Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Arşivden Bazı Özlü Güzel Sözler

Ölmekle bize yazık olacak; okumak gibi bir zevkten yoksun kalacağız. 12041
özlügüzelsözler.com [ Gündüz Akıncı ]2014-01-21 23:35:21

Her kalp, çatlak bir vazodur; içine ne kadar aşk doldurursan doldur, sıza sıza bir gün biter. 16750
özlügüzelsözler.com [ Landor ]2014-01-25 10:35:57

Bütün ömrünce başının selamette kalmasını isteyen akıllı adam, kıyamet gününe kadar var delide olsa borç para almaz. 6132
özlügüzelsözler.com [ Rûhanî Semerkandî ]2013-11-19 02:05:55

Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; Hayatın komedisi bu. Vücutta genç doğar, gitgide yaşlanır. Bu da hayatın trajedisi. 8866
özlügüzelsözler.com [ Oscar Wilde ]2014-01-15 12:09:04

Sivrisinek,aç olduğu müddetçe yaşar. Doyduğu zaman, şişer ve semirir. Semirince de ölür. İşte insan da bunun gibi, şişip semirdiği zaman kalbi ölür. 8415
özlügüzelsözler.com [ Rabi’ Bin Enes ]2014-01-02 16:16:36

Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın. 12896
özlügüzelsözler.com [ Rabindranath Tagore ]2014-01-22 15:31:41

Cürmü, daima korku takip eder, bu mücrimin en büyük cezasıdır. 18210
özlügüzelsözler.com [ Hovuth Orne ]2014-01-25 21:38:19

Ustalığı saklamayı bilmek, büyük ustalıktır. 4835
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ]2013-10-13 10:58:39

Balayı, genç gelinin omzunda ağlamayı bırakıp; ensenizde boza pişirmeye başladığı gün biter. 11572
özlügüzelsözler.com [ Amerikan Özdeyişi ]2014-01-21 21:09:13

Unuttuğumuz her görevle, öğreneceği miz gerçeğin üzerine bir perde örtmüş oluruz. 3510
özlügüzelsözler.com [ Edward Martin ]2013-10-04 17:12:13

Talihsizlik, talihin ne olduğunu öğretir. 5406
özlügüzelsözler.com [ Thomas Fuller ]2013-10-31 17:35:05

Mumun kalınlığı o kadar önem taşımaz benim için. Değerini yalnız aleviyle ölçerim. 17549
özlügüzelsözler.com [ S.Exupery ]2014-01-25 16:47:33

Deliliğin bence en doğru tanımı, aynı yanlışları "farklı sonuçlar alacağını" umarak tekrar tekrar yapmaktır. 4768
özlügüzelsözler.com [ B.Franklin ]2013-10-13 01:53:36

Sevgi her zaman karşılık görür,kin de. 8150
özlügüzelsözler.com [ Emile Alain ]2013-12-19 16:07:44

Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. 3918
özlügüzelsözler.com [ S.Freud ]2013-10-06 03:25:12

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen: