Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.
İmam-ı Şâfiî

Benzer özlü güzel sözler

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. Hz.Muhammed

İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. Ebû Yusuf

İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah'tan korkmaktır. İbn-i Mesud

İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. Hz.Muhammed

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. . Hz.Muhammed

İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir. Peyami Safa

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön