Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Ne mutlu insana ki, kendi liyakatinden bahsetmeyecek kadar mağrurdur.
Montesquieu

Benzer özlü güzel sözler

Yeryüzünde iki çeşit insan vardır; birlikte yaşadıkları insanlara hayatı hoş eden ve zehir edenler. Auguste Breal

Her insan zirvedir, ne var ki rakımları farklı. Emilie Serge

İnsan Allah'a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. Çicero

İnsan genellikle, başkasına sürmek istediği çamura bulanır. Cenap Şahabettin

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir ağaç bazen odun, bazen de çiçek açan nar olur. Şeyh Sadi

İnsan,hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. Dıderot

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön