Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Şükür ancak, Allah'ın sana olan nimetlerinin çokluğunu ve bu nimetlerin şükründen aciz olduğunu itiraf etmendir.
Vehbi Bin Münebbih

Benzer özlü güzel sözler

Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır. Yusuf Has Hacib

Şükür; Hakk'ın verdiğini, O'nun yolunda kullanmaktır. A.Arvasi

Kardeşliğinin kendi hakkındaki samimi düşünce ve niyetlerine teşekkür etmeyen, yaptığı iyiliklere de şükretmemiş olur. Hz.Ali

Vukûf-i zamanı nefsin ahvaline vakıf olman, bu haller şeriata ve Allah'ın rızasına uygunsa şükretmen, değilse istiğfar etmendir. Nakşibendi

Şükür ancak, Allah'ın sana olan nimetlerinin çokluğunu ve bu nimetlerin şükründen aciz olduğunu itiraf etmendir. Vehbi Bin Münebbih

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen: