Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar.
Napeleon

Benzer özlü güzel sözler

"Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir." Pierre LOTİ

Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır. La MARTİN

Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir. Alman tarihçi HAMMER

Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler.
Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.
Demirbaş ŞARL

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir.Haksız hücumlar ve pespaye iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, şüphe yok ki,körlerin hakikati eşyayı idrak etmediklerini düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır.Bu asil davranış,o zelil iftiralara ne beliğ bir cevap oluyor? Pierre LOTİ

Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord BYRON

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön