Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Çıkar ile ilgili özlü güzel sözler

Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir. 23848
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2018-08-26 01:52:50

Az menfaat çok zarara mal olur. 23632
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-12 22:22:34

Şöyle düşünmeli; Ya Rabbi, aciz kulunu ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye muktedir kıl. Eğer; "Yâ Rabbi, bana ilim ihsan et" denirse, şahsi menfaate taalluk edeceğinden (şahsi istek olacağından) rıza-yı ilahiye muvafık (uygun) olmaz. Zira her ilim sahibi; bu ümmete hizmet etmiş değildir, edemez. Bu itibarla da rıza-yı Bâri'yi bulamaz, ilim ve cennet istemek menfaat-ı şahsiyedir Gaye ise rıza-yı Bârî'dir (Allah'ın rızasıdır). 19035
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-03-10 19:16:29

Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaate aittir. 16685
özlügüzelsözler.com [ Montesquieu ] 2014-01-25 05:42:18

Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse sana düşman olur, ondan vazgeç. 16684
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2014-01-25 05:42:11

Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkûmdurlar. 16683
özlügüzelsözler.com [ La Edri ] 2014-01-25 05:41:59

Nasıl ki bir noktadan sonsuz doğru çıkarsa, bir akıldan da sonsuz fikir çıkar. Bunların çoğu birbirine zıttır, hepsi menfaate bağlıdır. 16682
özlügüzelsözler.com [ Hekimoğlu İsmail ] 2014-01-25 05:41:44

Menfaatler ön plana geldi mi, öteki ihtiraslara susmak düşer. 16681
özlügüzelsözler.com [ Ugo Foscolo ] 2014-01-25 05:41:25

Menfaate dayanmayan bir dostluğun güzelliğini anlamayan, başkalarının dostluktan duyabileceği saadeti de anlayamaz. 16680
özlügüzelsözler.com [ Edward Young ] 2014-01-25 05:41:17

Menfaatler, gözü en tatlı şekilde kör eden birer vasıtalardır. 16679
özlügüzelsözler.com [ Blaise Pascal ] 2014-01-25 05:41:07

Menfaate dayalı dostluklar, er geç yıkılmaya mahkûmdur. 16678
özlügüzelsözler.com [ A.F.Y. ] 2014-01-25 05:40:59

Menfaat üzerine siyaset; canavardır. 16677
özlügüzelsözler.com [ B.Said-i Nursî ] 2014-01-25 05:40:51

Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır. 16676
özlügüzelsözler.com [ A.F.Y. ] 2014-01-25 05:40:01

Menfaat; sandalyeye benzer, başında taşırsan seni küçültür, ayağının altında alırsan yükseltir. 16675
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2014-01-25 05:39:52

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır. 16674
özlügüzelsözler.com [ Tolstoy ] 2014-01-25 05:39:43

Menfaat, her dili konuşur, her kılığa girer hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. 16673
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2014-01-25 05:39:32

Menfaat gerçek ilimde yoktur, menfaat çıkmaz boyunduruktur. 16672
özlügüzelsözler.com [ R.Necdet Evrimer ] 2014-01-25 05:39:05

Mademki dünya menfaat üzerine kurulmuş, varsın benimde menfaat dostlarım olsun. 16671
özlügüzelsözler.com [ T.Moore ] 2014-01-25 05:38:51

Menfaat, cemiyet-i beşeriyenin çimentosudur. 16670
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2014-01-25 05:38:42

Kişi çıkarı, hayvansal yanımızın bir sürüp gitmesidir. İnsanda insanlık, karşılık beklememekle başlar. 16669
özlügüzelsözler.com [ H.F.Amiel ] 2014-01-25 05:38:34

Kendi öz çıkarına çalışmak, umumun çıkarından çalmak olur. 16668
özlügüzelsözler.com [ Schiller ] 2014-01-25 05:38:24

İnsanın tüm hareketlerine, yalnız çıkarının merkez olması; bayağılıktır. 16667
özlügüzelsözler.com [ F.Bacon ] 2014-01-25 05:38:16

İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır; menfaat ve korku. 16666
özlügüzelsözler.com [ Napoleon ] 2014-01-25 05:38:09

İnsanları çok seviyorum. Özellikle çıkarlarını başkalarının menfaatleriyle dengelemeyi bilenleri. 16665
özlügüzelsözler.com [ Emre Kongar ] 2014-01-25 05:38:00

En hızlı yargıç, çıkarlarımızdır. 16664
özlügüzelsözler.com [ Mustafa Güngör ] 2014-01-25 05:37:48

Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. 16663
özlügüzelsözler.com [ Beydeba ] 2014-01-25 05:37:40

Çoğu zaman bireylerin çıkarları, toplum çıkarlarıyla çatıştığı için yasa denen şey ortaya çıkmıştır. 16662
özlügüzelsözler.com [ Muhammed Hecazi ] 2014-01-25 05:37:32

Çıkarlarımızı yanlış anladığımız için arzularımızın çoğu da yanlış anlaşılır. 16661
özlügüzelsözler.com [ Dostoyevski ] 2014-01-25 05:37:22

DİĞER SAYFALAR:

Cikar ile ilgili 34 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön