Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Din ile ilgili özlü güzel sözler

Kin ile din bir yerde olmaz. 23682
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-10 00:55:39

Din asıl, dünya ve siyaset feri'dir (ayrıntıdır). Dünya ve siyaset dinin inkişafına alet olabilir. Fakat din, dünya ve menfaat ve siyasetine alet olamaz. Alet edenlere lanet vardır. 19766
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2016-03-14 07:48:26

Macaristan vaktiyle Müslümandı. Fakat bir gün geldi, orada yalnız zahiri ulema kaldı. Zahiri ulema, maneviyattan mahrum olduğu için dengeyi tartamadı. Ve işte gördüğünüz gibi Hristiyan olup gittiler. Bu din maneviyatsız muhafaza edilemez. 19580
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2015-03-09 16:24:51

Efendiler; hocalık bir meslek, bir ekmek teknesi değildir. Hocalık; Allah'ın, Rasûlullah'ın, kitabullahın ve dîn-i celîl-i İslâm'ın tebliğ memurluğudur. 15030
özlügüzelsözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-01-24 01:38:32

Tek din, iyi bir yarayıştır. 5246
özlügüzelsözler.com [ Thomas Fuller ] 2013-10-20 01:14:48

Malı zarardan korumanın ilacı, zekatını vermektir. 5245
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2013-10-20 01:14:20

Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum... O sözcüğü açıklasam mı?... "din" sözcüğünü... İşte o zaman,geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum. 5244
özlügüzelsözler.com [ Van Gogh ] 2013-10-20 01:13:52

İhyay-ı din, ihyay-ı millettir. Hayat-ı din, nûr-u hayattır. 5243
özlügüzelsözler.com [ B.Said-i Nursî ] 2013-10-20 01:13:24

İnsanlar, düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah, onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. 5242
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-10-20 01:12:38

İnsanlar; din hakkında yazar, savaşır, Ölülerde; din içinde yaşamasını bilmezler. 5241
özlügüzelsözler.com [ C.C.Colton ] 2013-10-20 01:11:35

İnsanlar, bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde çıkacaklar. 5240
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-20 01:09:29

İnsanlar arasında en büyük dostluk bağı din olduğu gibi, en büyük uçurum da yine dindir. 5239
özlügüzelsözler.com [ Şemsettin Günaltay ] 2013-10-20 01:08:09

İnsan ölümü değil, hayatı düşünmeli; gerçek dindarlık budur. 5238
özlügüzelsözler.com [ B.Disraeli ] 2013-10-20 01:05:14

Hıristiyanların cenaze töreni, yaşayanlar içindir. Müslümanların cenaze töreni ise ölenler içindir. 5237
özlügüzelsözler.com [ Malcolm X ] 2013-10-20 01:04:25

Hıristiyanlar ölüm olunca, Hıristiyanlıkla alakaları kesilir. Müslümanlarda cahil olunca, İslamiyet'le alakaları kesilir. 5236
özlügüzelsözler.com [ Charles Mixmer ] 2013-10-20 01:03:18

Her din, öteki dinler kadar doğrudur. 5235
özlügüzelsözler.com [ Bruce Burton ] 2013-10-20 01:00:48

Ezilenlerin inleyişidir, din; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur. Din, halkın afyonudur. 5234
özlügüzelsözler.com [ Karl Marx ] 2013-10-20 01:00:20

Erişkin aklın en büyük hazinesi,dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. 5233
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-20 00:59:39

Eğer toplumdan dini inancı kaldırırsanız, geriye sadece bir sürü yol kesen eşkıya kalır. 5232
özlügüzelsözler.com [ Napoleon ] 2013-10-20 00:59:15

Dinsizliğin en muktedir naşirleri, iktidarsız ulema-ı dindir. 5231
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-10-20 00:58:29

Dinsiz vardır ki, inkarın esasları bir mabed teşkil eder. 5230
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-10-20 00:58:03

Dinsiz; kendini aşmak cesaretinden mahrum olan adamdır. 5229
özlügüzelsözler.com [ L.Massignon ] 2013-10-20 00:57:36

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. 5228
özlügüzelsözler.com [ A.Einstein ] 2013-10-20 00:57:12

Dinini dünyaya değişen insan, sapıtır. 5227
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-10-20 00:56:33

Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. 5226
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2017-12-08 22:46:38

Dinin aslını anlamaya imkân yoktur, ona ancak hayran olunur. 5225
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2013-10-20 00:55:39

Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez. 5224
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-10-20 00:55:08

Din üç kısımdır; emirler, yasaklar ve faziletler. 5223
özlügüzelsözler.com [ Muhammed Rebhami ] 2013-10-20 00:35:05

DİĞER SAYFALAR:

Din ile ilgili 51 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön