Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Edep ile ilgili özlü güzel sözler

Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 23622
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-13 13:51:37

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. 19870
özlügüzelsözler.com [ Şems ] 2017-11-19 13:47:30

Emir vermeye alışmayın. Ben, validenizden su dahi istemem. Emir vermekle sözün ruhu ölür. İhbar, emirden daha müessirdir (tesirlidir ). Misal, (Sigara içme! demek yerine) "Benim oğlum sigara içmez değil mi?" demek gibi. 19683
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2015-10-13 19:58:03

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. 11141
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 14:35:39

Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. 11138
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2014-01-21 14:35:09

Edep, haddini bilmektir. 11137
özlügüzelsözler.com [ Ahmed Hulûsi ] 2014-01-21 14:34:51

Edep, aklın suretidir. 11136
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 14:34:39

Kişinin edebi, altından daha iyidir. 11135
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 14:34:18

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. 11134
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2014-01-21 14:34:02

Erkeğin süsü edep,kadının süsü de zehep (altın) tir. 11133
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 14:33:49

Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. 11132
özlügüzelsözler.com [ Şeyh Sadi ] 2014-01-21 14:33:33

Edep, mirasın hayırlısıdır. 11131
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-21 14:33:21

Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. 11130
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2014-01-21 14:33:13

Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. 11129
özlügüzelsözler.com [ M.Akif Ersoy ] 2014-01-21 14:33:02

İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. 10954
özlügüzelsözler.com [ Abdullah Bin Menzil ] 2014-01-21 05:04:07

Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. 10952
özlügüzelsözler.com [ Kazım Taşkent ] 2014-01-21 05:03:46

Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır . 2315
BÜŞRA [ Atakan Korkmaz ] 2010-02-18 00:00:00

Edep ile ilgili 17 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön