Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Fazilet ile ilgili özlü güzel sözler

İnsan kimi severse, onun kusuru fazilet olur. İnsan kimi sevmezse, onun fazileti kusur görünür. 23857
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2018-08-26 02:05:39

Sakin ve mutlu hayata ancak fazilet yolundan varılabilir. 10789
özlügüzelsözler.com [ Juvenalis ] 2014-01-21 04:07:28

Sakın fazilet elbisesini üzerinden çıkarma. O zaman küçük mahlûk bile seni ezmeye gelir ve ezer. 10788
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2014-01-21 04:07:10

İyi insanın serveti, faziletidir. 10787
özlügüzelsözler.com [ Şûdreka ] 2014-01-21 04:06:59

İnsanlar kendilerinde olan faziletlerinden pek az, fakat kendilerinde bulunmayanlardan da o nispette çok bahsederler. 10785
özlügüzelsözler.com [ Lessing ] 2014-01-21 04:05:32

İnsan, fazileti bildikten sonra tersini yapamaz. 10784
özlügüzelsözler.com [ Eflatun ] 2014-01-21 04:05:17

Halifelerin fazilet ve üstünlükleri, hilafet sıralarına göredir. Hakiki fazilet, Allah katındaki fazilettir. 10783
özlügüzelsözler.com [ İmam Gazali ] 2014-01-21 04:04:58

Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir. 10782
özlügüzelsözler.com [ Tacitus ] 2014-01-21 04:04:48

Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıkları yeter bulmamaktır. 10781
özlügüzelsözler.com [ Plautus ] 2014-01-21 04:04:40

Erkeğin ziyneti, faziletidir. 10780
özlügüzelsözler.com [ Mektupçu Agah ] 2014-01-21 04:04:30

Faziletli olan ve faziletleri bakımından birbirine benzeyen insanlar arasındaki dostluk, mükemmel bir dostluktur. 10714
özlügüzelsözler.com [ Aristoteles ] 2014-01-21 03:35:37

Faziletler alışkanlık haline gelince, saadet doğar. 10713
özlügüzelsözler.com [ İbn-i Sina ] 2014-01-21 03:35:29

Faziletin kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; insanı ömrü boyunca sevimli, öldükten sonra hatırlanmaya değer yapar. 10712
özlügüzelsözler.com [ İmam Şarani ] 2014-01-21 03:35:20

Fazileti hiçbir zaman altınla değişmeyeceğiz. 10711
özlügüzelsözler.com [ Solon ] 2014-01-21 03:35:02

Fazilet ve hüner kavramlarına bağlı kalırsan, sana mevkiler yaraşır. Çalış; kişinin yüceliği mansıpla olmaz, belki kişinin himmeti sayesinde yücelir. 10710
özlügüzelsözler.com [ Molla Câmî ] 2014-01-21 03:34:54

Fazilete giden kapıyı açmak güçtür. 10709
özlügüzelsözler.com [ Çin Özdeyişi ] 2014-01-21 03:34:46

Fazilet sahipleri, faziletlerinin tahkir edildiğinden değil, taklit edilmediğinden incinirler. 10708
özlügüzelsözler.com [ İbrahim Olcaytu ] 2014-01-21 03:34:37

Fazilet sahibinin kıymetini ancak fazilet sahibi olanlar belirler. 10707
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 03:34:27

Fazilet, ruhun güzelliğidir. 10706
özlügüzelsözler.com [ Sokrates ] 2014-01-21 03:34:19

Fazilet, menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar. 10705
özlügüzelsözler.com [ M.Morgan ] 2014-01-21 03:34:11

Fazilet kazanmak zor, rezilliğe inmek kolaydır. 10704
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-21 03:34:03

Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür. 10703
özlügüzelsözler.com [ Eflâtun ] 2014-01-21 03:33:54

Fazilet insanın içini, zenginlik ise odasını süsler. 10702
özlügüzelsözler.com [ A.Muhip Dranas ] 2014-01-21 03:33:41

Fazilet, fenalığa karşı paratoner görevi yapar. 10701
özlügüzelsözler.com [ Horace Mann ] 2014-01-21 03:33:30

Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır. 10700
özlügüzelsözler.com [ Montesquieu ] 2014-01-21 03:33:13

Fakirliğe büründü mü fazileti, kim arar kim sorar. 10699
özlügüzelsözler.com [ Ugo Foscolo ] 2014-01-21 03:33:04

Elinden geleni yapmak vazifedir, yapmamak suç. Elinden daha fazla şey gelmesi için çalışmak ise fazilettir. 10698
özlügüzelsözler.com [ Ahmet Selim ] 2014-01-21 03:32:14

Bir insanın fazileti, tehlike anında belli olur. 10697
özlügüzelsözler.com [ Schiller ] 2014-01-21 03:31:34

Fazilet ile ilgili 28 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön